Zawsze darmowa dostawa od 130 zł

Szukaj

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BANANASOCKS.PL

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI:

1. DEFINICJE
2. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
3. WYMOGI TECHNICZNE
4. ZAKUPY W SKLEPIE
5. PŁATNOŚCI
6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8. WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9. REKLAMACJE
10. DANE OSOBOWE
11. ZASTRZEŻENIA


1. DEFINICJE

1.1.DNI ROBOCZE – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.2.KONTO – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

1.3.KONSUMENT – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

1.4.KUPUJĄCY - każdy podmiot kupujący w Sklepie.

1.5.REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.6.SKLEP - sklep internetowy Banana Socks prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://bananasocks.pl na platformie sklepowej Shoplo.

1.7.SPRZEDAWCA - Banana Family Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000704532.

NIP 9512450142, REGON 36879626400000.
Konto bankowe № 73 1090 1694 0000 0001 3551 1728 w Santander Bank.

  1.8.NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
     2. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

  2.1. Adres pocztowy: Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa, Polska.

  2.2. Adres e-mail: hello@bananasocks.pl.

    


   

  3. WYMOGI TECHNICZNE

  3.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

  3.2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

    


   

  4. ZAKUPY W SKLEPIE

  4.1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.

  4.2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz koszty dostawy towaru. 

  4.3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

  4.4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

  4.5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

  4.6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

  4.7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

  4.8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.


   

  5. PŁATNOŚCI

  5.1. Za złożone zamówienie można zapłacić:

  a. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

  b. Za pośrednictwem platformy płatniczej:

  • Blue Media (podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.)
  • PayPal (przy zamówieniach z wysyłką za granicę)

  c. Za pośrednictwem karty płatniczej:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

  d. Za pobraniem, tj. w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.

  5.2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 10 dni roboczych od złożenia zamówienia.

  5.3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia. 

   


   

  6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

  6.1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

  6.2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.

  6.3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

  6.4. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 24 godzin od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

  6.5. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

  6.6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:

  • Za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost
  • Do paczkomatów InPost
  • Do kiosków Ruch za pośrednictwem firmy Paczka w Ruchu

    


   

  7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  7.1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  7.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

  • W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  • W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

  7.3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

  7.4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

  7.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  7.4.1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

  7.4.2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  7.4.3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
  karty płatniczej Konsumenta.

  7.4.4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  7.4.4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest
  zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

  7.4.5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

  7.4.6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

  7.4.7. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w
  opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.   

  8. WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  8.1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy: 

  8.1.1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

  8.1.2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

  8.1.3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  8.1.4. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

  8.1.5. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  8.1.6. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

  8.1.7. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  8.1.8. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  8.2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

    


   

  9. REKLAMACJE

  9.1. W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona

  9.2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

  • Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
  • Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  • Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
  • Żądać usunięcia wady.

  9.3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

  9.4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa.

  9.5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

  9.6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

  9.7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

  9.8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

  Koszyk

  Twój koszyk jest pusty.

  Dokonaj swoich pierwszych zakupów

  Cena zestawu: %bundleSum%
  Anuluj